Svatojakubská cesta – česká větev

Nejznámější síť turistických tras v Evropě kopírují cestu evropských poutníků ke hrobu Sv. Jakuba. Cílová stanice je město Santiago de Compostela a místní kostel sv. Jakuba, kde jsou údajně uloženy ostatky Jakuba, učedníka Kristova. Myšlenka putovat k tomuto hromu vznikla již v 10. století., vedla z Francie a uskutečnil ji biskup z Le Puy.

Existuje dvanáct základních tras z různých částí Evropy (Francouzská, Pařížská, Vezelayská, Le Puy – na ní se připojuje česká větev) a celou řadu menších větví které se zpravidla připojují k jedné hlavní.

Na území České republiky rovněž existují vedlejší trasy. Jejich přesné historické zaměření není známo, přestože se chodí od středověku. Znalci problematiky odhadují, že trasa zhruba kopíruje kostely zasvěcené sv. Jakubovi. Jsou známy tři jisté body a to kostely sv. Jakuba v Praze (Staré Město), Jihlavě a Brně.

U nás jsou hlavní dvě větve, Severní a Jižní.

Severní větev vede z Prahy na Karlštejn a dále směrem na západ na hraniční přechod Železná. Dále směr na Norimberk, kde se spojí s Franckou cestou.

Jižní větev začíná také v Praze, Karlštejn, ale odtud míří na jih. Na Příbram, Klatovy a hraniční přechod Všeruby. Připojuje se na Východobavorskou svatojakubskou cestu.

Od 2011 máme i další trasy. Kratší trasa z Bran do Mikulova, kde se lze dále připojit na rakouské straně. Chystá se prodloužení trasy, která spojí polské hranice, přes Olomouc a Brno. V plánu je také Východočeská trasa z Polska do Náchoda přes Kutnou Horu a na Prahu.