Smrt Ježíše nejspíše nepřišla tak rychle

V minulém dílu našeho seriálu jsme se podívali na Ježíšovo mládí. V poslední části se budeme věnovat závěrečné části jeho života.

Ježíš lidově řečeno „plul s davem“ po většinu svého života. Bohu se rozhodl zasvětit až kolem třicátého roku. Na tom se shodují vědci i evangelia, která tvrdí, že tato netrvala příliš dlouho.

Mesiáš, nebo podvodník?

Mesiáš se údajně vyhýbal luxusu a strávil většinu svého duchovního života v okolí města Galilea. Evangelia mluví o jeho náklonnosti k chudým, rozmluvách s výběrčími daní i hříšníky. Po ruce měl i dvanáct žáků, kteří měli šířit jeho učení dál. Jeden z nich jej s největší pravděpodobností zradil a za úplatu vydal Ježíše do rukou židovské elity. Ta ho poté odvedla před Piláta Pontského, který měl vést jeho soud. Ten, donucen davem, rozhodl o jeho ukřižování.

A tady přichází další kámen úrazu. Vědci a evangelia se totiž neshodují na přesném datu Ježíšovi smrti. Zatímco evangelia popisují jeho mučení a smrt na kříží jako sled několika dní, historie nejspíše tak jednoznačná nebyla. Je totiž možné, že Ježíš strávil ve vězení i několik týdnů, ne-li měsíců. Během té doby se po něm „slehla zem“ a jeho dav stoupenců na něj zapomněl. A právě v tu chvíli, po utichnutí nepokojů, nařídil Pilát Pontský jeho ukřižování.

Jak Ježíš vypadal?

Datum jeho smrti není vůbec jasné. Pokud ale budeme věřit dostupným zdrojům, jeho smrt přišla v rozmezí 26. a 37. roku našeho letopočtu. Právě v tomto období totiž Pilát Pontský vykonával svůj úřad. Zbývá nám tedy odpovědět na poslední otázku: Jak vlastně Ježíš vypadal?

Podle výzkumů vedených profesorkou Joan Taylorovou šlo o muže zhruba 165 metrů vysokého. Měl olivově hnědou pleť s černými vlasy a krátkým vousem. Nejspíše byl hubený a také trochu svalnatý, což byl pozůstatek z jeho předešlé práce.