Co byste měli vědět o islámu? Základní pilíře, vztah ke křesťanství a další

Islám řada českých občanů vnímá jako agresivní náboženství. V tomto článku vám tedy ukážeme, jaké jsou vlastně základy islámy a popíšeme si i základní pilíře.

Každý, kdo vyznává islám, by se měl řídit hned několika dogmaty. Mezi pilíře víry patří nutnost uctívat pouze Alláha, věřit v proroky islámu a anděly, posmrtný život a soudný den, kdy budou potrestány všechny hříchy spáchané proti islámské morálce.

Některými muslimy je pak vyznáváno ještě pět pilířů islámu:

  • Vyznání víry v Mohameda jako proroka Alláha a víry v Alláha jakožto jediného boha hodného uctívání.
  • Modlit se každý den.
  • Povinná roční daň zakát, která je používána pro dobročinné účely.
  • Půst během ramadánu.
  • Alespoň jednou za život uskutečnit pouť k svatyni Ka’ba v Mekce, pokud na to má muslim prostředky.
  • Někteří muslimští teologové připojují k těmto pravidlům ještě pravilo šesté – tzv. džihád. Boj proti nepřátelům islámu.
Mekka

Základy islámu

Mohamed se přihlásil k pokračování tradice Ježíše Krista i židovských proroků. Jejich následníky, tedy židy a křesťany, ale obvinil ze zfalšování jejich učení. Tím učinil tato náboženství neplatná a sám sebe prohlásil za obnovitele tradice těchto proroků. Dal tím jasně najevo, že islám je jediné pravé náboženství, které je hodno uznávání.

Ani samotný islám ale není celistvý. Můžeme ho totiž rozdělit na dvě základní větve – sunnitský a ší’itský. Toto rozdělení vzniklo na základě občanské války mezi příbuznými Mohameda a jeho stoupenci po Mohamedově smrti. Od nich se oddělují další skupiny, které mají svou vlastní interpretaci islámu.

Dva základní zdroje

Islám čerpá ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je korán. Jde o text obyvatel Mekky, jejž měl Mohamedovi sdělit anděl Gabriel. Hadísy je pak sbírka Mohamedových výroků a činů, případně jeho druhý. Oproti koránu je ale autenticita tohoto díla zpochybňována mnohými muslimy.