Slovo boží v češtině: Kdy vznikla první česká bible?

Obyvatelé českých zemí museli v raném středověku poslouchat slovo boží v latině. Po několika staletích se to ale změnilo. Vznikly totiž první české překlady.

Kostel či kaple kam se podíváš. Plno kněžích a dalších proroků, kteří hlásali křesťanské učení. Jenže v latině. Tak vypadala situace v raném středověku v českých zemích. Lidé sice věřili v Boha a pravidelně navštěvovali kostel, jenže slovům svého kněze nemohli rozumět. A trvalo to dlouhou dobu, než se někteří odvážili bibli přeložit.

Částečné překlady

Nejstarší dochované překlady prochází z 11. a 12. století. Problémem ale je, že nejde o celé bible. Jedná se totiž o překlady různých úryvků. Proto se jim mnohdy přezdívá „staročeské glosy“. Kněží si české verze některých textů vpisovali přímo do latinské bible mezi řádky.

Většího rozmachu se překlady dočkaly až ve 13. a 14. století především v ženských klášterech. Tam byla znalost latiny omezená, takže bylo potřeba zajistit kázání v mateřském jazyce. Ve druhé polovině 13. století tak vzniká první ze dvou překladových verzí. Druhá je pouze snahou vylepšit verzi první. Dochované texty v Žaltáři klementínském ukazují, že byla doslovnější a používala řadu českých neologismů.

Překlady celých biblí

Nejstarší známý český překlad je tzv. Bible leskovecko-drážďanská. Té dala vzniknout první „staročeská redakce“ okolo roku 1360. Ta se údajně podílela i na překladu Matoušova evangelia. Členy překladatelského týmu byli patrně kněz z Břevnova a neznámý pražský dominikán.

Druhá staročeská redakce se postarala o revizi prvního překladu bible. Zrevidován byla část Starého zákona a celý Nový zákon. Následovaly ještě další dvě redakce. První z nich se postarala o přetlumočení Starého zákona (1410), druhá o úpravu pro knihtisk (80. léta 15. století).